ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดย: ชุมชนวัดราษฎร์นิยม เมื่อ 31 พฤษภาคม 2561 11.48 น. อ่าน 79
บริจาคทุนการศึกษา โดย: ชุมชนวัดราษฎร์นิยม เมื่อ 23 มกราคม 2561 11.48 น. อ่าน 130
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดย: ชุมชนวัดราษฎร์นิยม เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560 03.37 น. อ่าน 78
ให้ผู้ปกครองส่งเด็กนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับเข้าศึกษาต่อ โดย: ชุมชนวัดราษฎร์นิยม เมื่อ 16 สิงหาคม 2560 05.38 น. อ่าน 56
วันจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี โดย: ชุมชนวัดราษฎร์นิยม เมื่อ 16 เมษายน 2560 09.52 น. อ่าน 121
เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดย: ชุมชนวัดราษฎร์นิยม เมื่อ 19 มีนาคม 2560 07.51 น. อ่าน 120
ประชาสัมพันธ์ จุลสารโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม โดย: ชุมชนวัดราษฎร์นิยม เมื่อ 08 มีนาคม 2560 19.10 น. อ่าน 893
การรับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1) และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย: ชุมชนวัดราษฎร์นิยม เมื่อ 08 มีนาคม 2560 18.56 น. อ่าน 131
การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม โดย: ชุมชนวัดราษฎร์นิยม เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 15.28 น. อ่าน 104
การดำเนินการตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดย: ชุมชนวัดราษฎร์นิยม เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559 10.09 น. อ่าน 123