ประกาศวันรับ ปพ.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 [07 เมษายน 2563 18.44 น.] อ่าน 64
ประกาศวันรับใบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 [07 เมษายน 2563 13.46 น.] อ่าน 80
สำรวจการศึกษาต่อของนักเรียน ม.3 จบ ปีการศึกษา 2562 [07 เมษายน 2563 10.55 น.] อ่าน 57
แบบสำรวจการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [06 เมษายน 2563 12.06 น.] อ่าน 83
แบบสำรวจความประสงค์ขอย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 [03 เมษายน 2563 13.41 น.] อ่าน 150
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ปีการศึกษา 2562) . [31 มีนาคม 2563 15.55 น.] อ่าน 675
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ปีการศึกษา 2562) [31 มีนาคม 2563 11.07 น.] อ่าน 760
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562) [27 มีนาคม 2563 23.02 น.] อ่าน 792
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ [27 มีนาคม 2563 10.13 น.] อ่าน 208
โรงเรียนวัดลาดปลาดุกขอเชิญชวนให้ชาวไทยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ [25 มีนาคม 2563 13.17 น.] อ่าน 48