วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เปิดทำการเรียนตามปกติ [11 มีนาคม 2564 17.58 น.] อ่าน 47
แจ้งการมาเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [01 มีนาคม 2564 16.14 น.] อ่าน 38
การจัดการเรียนการสอนประจำเดือนมีนาคม 2564 [28 กุมภาพันธ์ 2564 13.44 น.] อ่าน 47
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 [03 มกราคม 2564 09.17 น.] อ่าน 75
ประกาศปิดโรงเรียนต่อเนื่องถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 [02 มกราคม 2564 18.02 น.] อ่าน 49
ประกาศ ปิดโรงเรียนวัดลาดปลาดุกด้วยเหตุพิเศษ [23 ธันวาคม 2563 14.53 น.] อ่าน 34
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเปิดเรียนตามปกติ เข้าเรียนเวลา 07.50 น. และเลิกเรียนเวลา 14.30 น. [28 สิงหาคม 2563 07.25 น.] อ่าน 62
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา [21 สิงหาคม 2563 12.48 น.] อ่าน 358
โรงเรียนวัดลาดปลาดุกทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป [11 สิงหาคม 2563 17.58 น.] อ่าน 68
ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง/นักเรียน ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น [04 สิงหาคม 2563 15.59 น.] อ่าน 79