ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 [08 เมษายน 2564 15.25 น.] อ่าน 20
ประกาศค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ [05 กุมภาพันธ์ 2564 15.22 น.] อ่าน 24
แจ้งเปิดเรียนหลังจากที่ได้ปิดทำหารเรียนการสอน ตามประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน [29 มกราคม 2564 13.10 น.] อ่าน 23
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ [04 มกราคม 2564 16.18 น.] อ่าน 29
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) [28 ธันวาคม 2563 15.34 น.] อ่าน 35
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี [28 ธันวาคม 2563 09.51 น.] อ่าน 22
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ [25 ธันวาคม 2563 11.37 น.] อ่าน 53
กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ [24 ธันวาคม 2563 10.11 น.] อ่าน 42
โรงเรียนวัดเชิงเลนจัดแสดงผลงานความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมระดับเพชรต้นแบบเทิศไท้องค์ราชัน [24 ธันวาคม 2563 10.06 น.] อ่าน 36
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี [14 ธันวาคม 2563 13.31 น.] อ่าน 57