การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [14 เมษายน 2563 12.44 น.] อ่าน 46
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า [29 มกราคม 2563 12.16 น.] อ่าน 30
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 รับสมัครนักเรียน [29 มกราคม 2563 12.08 น.] อ่าน 64