QR - Code SAR 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนครับ ทั้งระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานครับ โดย: วัดเตาปูน เมื่อ 30 เมษายน 2561 12.17 น. อ่าน 123
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี2 โดย: วัดเตาปูน เมื่อ 29 มีนาคม 2561 09.30 น. อ่าน 74
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง (ผอ.สพป.สระบุรี2) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดเตาปูน โดย: วัดเตาปูน เมื่อ 16 มีนาคม 2561 11.51 น. อ่าน 291
โรงเรียนวัดเตาปูน ขอเชิญร่วมกิจกรรม "Open House" โดย: วัดเตาปูน เมื่อ 09 มีนาคม 2561 15.29 น. อ่าน 135
โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับคัดเลือกเป็น หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึ โดย: วัดเตาปูน เมื่อ 29 มกราคม 2561 09.53 น. อ่าน 178
คำขวัญ และ สาร เนื่องโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 จากนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศธ. โดย: วัดเตาปูน เมื่อ 10 มกราคม 2561 08.58 น. อ่าน 1558
พระราโชวาทเพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเ โดย: วัดเตาปูน เมื่อ 10 มกราคม 2561 08.51 น. อ่าน 107
โรงเรียนวัดเตาปูนคว้าเหรียญรางวัล..การแข่งงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางฯประจำปี 2560 โดย: วัดเตาปูน เมื่อ 08 มกราคม 2561 09.10 น. อ่าน 184
รางวัลยกย่องชมเชยแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเหรียญทอง โดย: วัดเตาปูน เมื่อ 05 มกราคม 2561 22.57 น. อ่าน 123
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดย: วัดเตาปูน เมื่อ 24 ธันวาคม 2560 01.47 น. อ่าน 86