รับบริการวงดนตรีไทย [21 กรกฎาคม 2559 13.15 น.] อ่าน 457
รับงานมงคลทุกชนิด [21 กรกฎาคม 2559 12.52 น.] อ่าน 198
วงปี่พาทย์โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ [21 กรกฎาคม 2559 12.02 น.] อ่าน 357
รับบริการกลองยาว [16 พฤศจิกายน 2558 13.48 น.] อ่าน 544
รับบริการวงดนตรีไทย [16 พฤศจิกายน 2558 13.18 น.] อ่าน 233
เรียนรู้ดนตรีไทย [24 กันยายน 2558 20.59 น.] อ่าน 179
ปรับปรุงสถานที่สิ่งแวดล้อม [30 สิงหาคม 2558 12.49 น.] อ่าน 197
วงพาเหรดนักเรียน [30 สิงหาคม 2558 12.45 น.] อ่าน 335
วงดนตรีไทย [30 สิงหาคม 2558 12.41 น.] อ่าน 228
ดนตรีสตริงคอมโบ [30 สิงหาคม 2558 12.39 น.] อ่าน 207