ยินดีต้อนรับคุณครูลีลาวดี คชาบาล โดย: วัดจันทนาราม เมื่อ 02 กรกฎาคม 2559 16.11 น. อ่าน 205
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมชมงานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนวัดจันทนารามฯ โดย: วัดจันทนาราม เมื่อ 02 กรกฎาคม 2559 16.10 น. อ่าน 124
ยินดีต้อนรับคุณครูสุพจน์ เจริญมรรค และคุณครูละเอียด ธนะทรัพย์ทอง โดย: วัดจันทนาราม เมื่อ 02 กรกฎาคม 2559 16.09 น. อ่าน 164
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย: วัดจันทนาราม เมื่อ 02 กรกฎาคม 2559 16.06 น. อ่าน 130
ยินดีต้อนรับคุณครูธิวตี การบุญ โดย: วัดจันทนาราม เมื่อ 02 กรกฎาคม 2559 16.05 น. อ่าน 160
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559 โดย: วัดจันทนาราม เมื่อ 02 กรกฎาคม 2559 16.02 น. อ่าน 100