กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: บางคล้าพิทยาคม เมื่อ 10 มกราคม 2562 14.43 น. อ่าน 53
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561 โดย: บางคล้าพิทยาคม เมื่อ 30 ธันวาคม 2561 07.37 น. อ่าน 60
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: บางคล้าพิทยาคม เมื่อ 30 ธันวาคม 2561 07.19 น. อ่าน 50
“ลูกนนทรีเกมส์” ปีการศึกษา 2561 โดย: บางคล้าพิทยาคม เมื่อ 30 ธันวาคม 2561 07.17 น. อ่าน 66
กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2561 โดย: บางคล้าพิทยาคม เมื่อ 30 ธันวาคม 2561 07.15 น. อ่าน 46
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดย: บางคล้าพิทยาคม เมื่อ 30 ธันวาคม 2561 07.13 น. อ่าน 54
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประการศึกษา 1/2561 โดย: บางคล้าพิทยาคม เมื่อ 30 ธันวาคม 2561 07.10 น. อ่าน 12
ดาวน์โหลดเพลงประจำโรงเรียน โดย: บางคล้าพิทยาคม เมื่อ 04 กันยายน 2560 03.13 น. อ่าน 165
การสัมมนาเชิงวิชาการ “ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ” โดย: บางคล้าพิทยาคม เมื่อ 31 สิงหาคม 2560 05.30 น. อ่าน 123
กิจกรรมทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดย: บางคล้าพิทยาคม เมื่อ 31 สิงหาคม 2560 05.28 น. อ่าน 110