ปฏิทินปฏิบัติงาน โดย: บ้านกุดเวียน เมื่อ 07 กรกฎาคม 2559 20.14 น. อ่าน 2172
คำสั่งกำหนดโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษาและมอบหมายหน้าที่ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีกา โดย: บ้านกุดเวียน เมื่อ 29 มิถุนายน 2559 21.34 น. อ่าน 117
คำสั่งโรงเรียนบ้านกุดเวียน มอบหมายหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดย: บ้านกุดเวียน เมื่อ 29 มิถุนายน 2559 17.12 น. อ่าน 262
แผนภูมิบริหารงานโรงเรียนบ้านกุดเวียน ปีการศึกษา 2558 โดย: บ้านกุดเวียน เมื่อ 29 มิถุนายน 2559 16.18 น. อ่าน 126
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านกุดเวียน โดย: บ้านกุดเวียน เมื่อ 29 มิถุนายน 2559 14.10 น. อ่าน 566
แผนปฎิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๘ โดย: บ้านกุดเวียน เมื่อ 26 มิถุนายน 2559 12.59 น. อ่าน 199