การรับมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา โดย: กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร เมื่อ 19 กรกฎาคม 2558 21.51 น. อ่าน 836