https://www.facebook.com/pg/prachakasetpattanaschool/photos/?tab=album&album_id=1626099564136491 โดย: ประชาเกษตรพัฒนา เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 11.26 น. อ่าน 73
แข่งขันการคัดลายมือระดับประเทศ โดย: ประชาเกษตรพัฒนา เมื่อ 10 กรกฎาคม 2559 14.24 น. อ่าน 6866
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ชีวิตนอกบท โดย: ประชาเกษตรพัฒนา เมื่อ 01 กรกฎาคม 2559 18.40 น. อ่าน 1756
เผยแพร่ แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา โดย: ประชาเกษตรพัฒนา เมื่อ 19 สิงหาคม 2558 16.12 น. อ่าน 311
สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก โดย: ประชาเกษตรพัฒนา เมื่อ 30 มิถุนายน 2558 22.14 น. อ่าน 126
โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาจะดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระหว่างวันที่ 23 มิุถนายน ถึง โดย: ประชาเกษตรพัฒนา เมื่อ 17 มิถุนายน 2557 19.50 น. อ่าน 1048
facebook โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา โดย: ประชาเกษตรพัฒนา เมื่อ 14 กรกฎาคม 2556 21.31 น. อ่าน 592
ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2556 โดย: ประชาเกษตรพัฒนา เมื่อ 14 กรกฎาคม 2556 11.51 น. อ่าน 2843
ประชุมประจำปีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กลุ่มเครือข่ายปางสีดา โดย: ประชาเกษตรพัฒนา เมื่อ 14 กรกฎาคม 2556 11.47 น. อ่าน 152