ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านวังรี โดย: บ้านวังรี เมื่อ 21 พฤษภาคม 2562 10.20 น. อ่าน 62
ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านวังรี พร้อมคณะครู ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 คณะที่ปรึกษา และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น โดย: บ้านวังรี เมื่อ 21 มีนาคม 2562 22.34 น. อ่าน 37
10 ม.ค. 2562โรงเรียนบ้านวังรี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับจาก สจ.จรัญ คล่องวิเชียร เป็นประ โดย: บ้านวังรี เมื่อ 21 มีนาคม 2562 22.33 น. อ่าน 63
โรงเรียนบ้านวังรี ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน ในเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดย: บ้านวังรี เมื่อ 21 มีนาคม 2562 22.32 น. อ่าน 39
คณะครูโรงเรียนบ้านวังรี ร่วมรับมอบอุปกรณ์กีฬา จากชมรมคนรักเด็ก :ซึ่งมาจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรีย โดย: บ้านวังรี เมื่อ 21 มีนาคม 2562 22.31 น. อ่าน 43
โรงเรียนบ้านวังรี ขอแสดงความยินดี กับคุณครูสุจิตรา อร่ามศรี ได้รับรางวัล ครูดีศรีสระแก้ว ประจำปี 256 โดย: บ้านวังรี เมื่อ 21 มีนาคม 2562 22.30 น. อ่าน 36
20 ก.พ. 62 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านวังรี นำผลงานต่างๆในกิจกรรมโครงการเด็กฟันดี ร่วมจัดนิทรรศกา โดย: บ้านวังรี เมื่อ 21 มีนาคม 2562 22.28 น. อ่าน 13
โรงเรียนบ้านวังรี ยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ นางสาว จุฑารัตน์ การะเกษ เอกการประถมศึกษา มาร่วมพัฒนาโรง โดย: บ้านวังรี เมื่อ 21 มีนาคม 2562 22.26 น. อ่าน 18
5-8 ก.พ.62 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา คณะครูและนักเรียนนำทัพนักกีฬา ร่วมคว้า ถ้วยการแข่งขันกีฬาก โดย: บ้านวังรี เมื่อ 21 มีนาคม 2562 22.22 น. อ่าน 13
โรงเรียนบ้านวังรี จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส โดย: บ้านวังรี เมื่อ 21 มีนาคม 2562 22.04 น. อ่าน 17