ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) ศึกษาดูงานโรงเรียนคลองขวาง [11 สิงหาคม 2563 08.54 น.] อ่าน 18
เลี้ยงส่งคุณครุพรพรรณ อุ่นแก้ว (ครูอุ๊) [22 กรกฎาคม 2563 11.26 น.] อ่าน 16
การตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่ TOT ณ วันที่ 26 เดือนเมษายน 2563 [26 เมษายน 2563 12.43 น.] อ่าน 49