มุทิตาจิตร ผอ.สมนึก ทะศร โดย: บ้านจัดสรรสามัคคี เมื่อ 30 กันยายน 2562 09.52 น. อ่าน 34
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: บ้านจัดสรรสามัคคี เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 10.40 น. อ่าน 8
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: บ้านจัดสรรสามัคคี เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 10.22 น. อ่าน 18
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 โดย: บ้านจัดสรรสามัคคี เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 10.15 น. อ่าน 20
ทัศนศึกษาประจำภาคเรียน "2561"จังหวัดชลบุรี โดย: บ้านจัดสรรสามัคคี เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2562 08.41 น. อ่าน 66
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดย: บ้านจัดสรรสามัคคี เมื่อ 16 มีนาคม 2561 15.54 น. อ่าน 256