คำร้องขอย้ายนักเรียน โดย: บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) เมื่อ 20 มีนาคม 2562 15.14 น. อ่าน 12
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดย: บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) เมื่อ 08 มีนาคม 2562 09.26 น. อ่าน 13
ระบบรายงานการรับนักเรียน โดย: บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) เมื่อ 06 มีนาคม 2562 09.49 น. อ่าน 25
เส้นกระดาษ ทำรายงาน โดย: บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 15.30 น. อ่าน 30
ใบสมัครเข้าเรียน โดย: บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 12.35 น. อ่าน 87
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน โดย: บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2561 11.20 น. อ่าน 69
อุปกรณ์ การแก้ปัญหา ระยะเวลารับประกันTrue โดย: บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 16.06 น. อ่าน 50
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และวันหมดอายุ โดย: บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) เมื่อ 13 ตุลาคม 2561 22.33 น. อ่าน 1366
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) โดย: บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) เมื่อ 17 กันยายน 2561 17.20 น. อ่าน 123
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย โดย: บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) เมื่อ 17 กันยายน 2561 17.15 น. อ่าน 194