งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯครั้งที่ 68ประจำปีการศึกษา 2561 [17 ธันวาคม 2561 14.40 น.] อ่าน 237
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น สพป. [08 มกราคม 2561 14.00 น.] อ่าน 330
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทฤษฎีม.1-3 ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ [19 ธันวาคม 2559 23.29 น.] อ่าน 2553