สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 2557 โดย: บ้านโคกสูง เมื่อ 26 พฤษภาคม 2557 09.04 น. อ่าน 188
การสนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อน้อง โดย: บ้านโคกสูง เมื่อ 19 เมษายน 2557 10.02 น. อ่าน 162
การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2557 โดย: บ้านโคกสูง เมื่อ 19 เมษายน 2557 10.01 น. อ่าน 122
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2556 โดย: บ้านโคกสูง เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2557 15.11 น. อ่าน 160
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ โดย: บ้านโคกสูง เมื่อ 27 มกราคม 2557 15.49 น. อ่าน 229
โรงเรียนบ้านโคกสูง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดย: บ้านโคกสูง เมื่อ 03 มกราคม 2557 12.41 น. อ่าน 243
พระเพลิงพิโรธผลาญกุฎิสงฆ์วัดโคกตาเงิน โดย: บ้านโคกสูง เมื่อ 12 ธันวาคม 2556 15.39 น. อ่าน 668
การมอบอุปกรณ์การเรียนและเสื้อผ้ากันหนาวแก่นักเรียน โดย: บ้านโคกสูง เมื่อ 12 ธันวาคม 2556 15.22 น. อ่าน 132