ประกาศเรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ [08 มกราคม 2564 19.15 น.] อ่าน 18
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจ [08 ตุลาคม 2563 11.37 น.] อ่าน 47
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคบุญผ้าป่ากองดิน [08 ตุลาคม 2563 11.30 น.] อ่าน 34
ขอขอบคุณร้านบ้านด่านเภสัชมอบเจลแอลกอฮอล์ [06 ตุลาคม 2563 11.12 น.] อ่าน 25
เทศบาลตำบลบ้านด่านมอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์และเฟซชิลด์ [14 กรกฎาคม 2563 14.31 น.] อ่าน 39
ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน [16 มิถุนายน 2563 16.55 น.] อ่าน 89
ตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 [17 พฤษภาคม 2563 23.11 น.] อ่าน 169
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับป.1-ป.6" [17 พฤษภาคม 2563 23.07 น.] อ่าน 68
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับปฐมวัย" [17 พฤษภาคม 2563 23.03 น.] อ่าน 132
6 ช่องทางการรับชม DLTV [17 พฤษภาคม 2563 22.55 น.] อ่าน 117