เทศบาลตำบลบ้านด่านมอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์และเฟซชิลด์ [14 กรกฎาคม 2563 14.31 น.] อ่าน 20
ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน [16 มิถุนายน 2563 16.55 น.] อ่าน 39
ตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 [17 พฤษภาคม 2563 23.11 น.] อ่าน 103
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับป.1-ป.6" [17 พฤษภาคม 2563 23.07 น.] อ่าน 44
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับปฐมวัย" [17 พฤษภาคม 2563 23.03 น.] อ่าน 63
6 ช่องทางการรับชม DLTV [17 พฤษภาคม 2563 22.55 น.] อ่าน 87
แบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม COVID-19 TEST-DIGITAL LEARNING [07 พฤษภาคม 2563 15.43 น.] อ่าน 2751
ขอเชิญครูและผู้บริหารเข้ารับการอบรม [07 พฤษภาคม 2563 15.18 น.] อ่าน 43
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [30 เมษายน 2563 17.47 น.] อ่าน 83
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน [29 เมษายน 2563 10.46 น.] อ่าน 356