ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจ [08 ตุลาคม 2563 11.37 น.] อ่าน 32
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคบุญผ้าป่ากองดิน [08 ตุลาคม 2563 11.30 น.] อ่าน 24
ขอขอบคุณร้านบ้านด่านเภสัชมอบเจลแอลกอฮอล์ [06 ตุลาคม 2563 11.12 น.] อ่าน 17
เทศบาลตำบลบ้านด่านมอบหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์และเฟซชิลด์ [14 กรกฎาคม 2563 14.31 น.] อ่าน 35
ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน [16 มิถุนายน 2563 16.55 น.] อ่าน 74
ตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 [17 พฤษภาคม 2563 23.11 น.] อ่าน 117
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับป.1-ป.6" [17 พฤษภาคม 2563 23.07 น.] อ่าน 54
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง "ระดับปฐมวัย" [17 พฤษภาคม 2563 23.03 น.] อ่าน 87
6 ช่องทางการรับชม DLTV [17 พฤษภาคม 2563 22.55 น.] อ่าน 105
แบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม COVID-19 TEST-DIGITAL LEARNING [07 พฤษภาคม 2563 15.43 น.] อ่าน 2894