วีดีโอดังที่เป็นข่าว ในอดีต [18 กรกฎาคม 2556 17.20 น.] อ่าน 454
ขอเชิญคณะครูและนักเรียนโรงเรียนละหานทรายวิทยาร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา [18 กรกฎาคม 2556 16.41 น.] อ่าน 381