ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว โดย: บ้านโพธิ์ห้วย เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 09.09 น. อ่าน 40
จัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย: บ้านโพธิ์ห้วย เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 11.43 น. อ่าน 116
แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 2559 โดย: บ้านโพธิ์ห้วย เมื่อ 04 กรกฎาคม 2559 16.21 น. อ่าน 167