การตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 32 โดย: บ้านศรีนวล เมื่อ 19 สิงหาคม 2556 11.02 น. อ่าน 1512