โรงเรียนบ้านขุมดินจัดกิจกรรมบูรณาการสร้างพื้นฐานอาชีพให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 [01 เมษายน 2562 19.05 น.] อ่าน 73