ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 07 สิงหาคม 2561 14.33 น. อ่าน 98
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 08 เมษายน 2561 19.28 น. อ่าน 99
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาธิป ตำปาน กับผลสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 03 เมษายน 2561 15.10 น. อ่าน 381
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561 โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 03 เมษายน 2561 14.36 น. อ่าน 5451
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 06 มีนาคม 2561 12.50 น. อ่าน 205
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 05 มีนาคม 2561 15.45 น. อ่าน 148
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 05 มีนาคม 2561 15.37 น. อ่าน 175
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ Open House 2018 โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 09.29 น. อ่าน 199
ประเมินวิทยฐานะคุณครูนิภาพร ปรึกษาดี โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2561 11.44 น. อ่าน 77
แนะแนวการศึกษาโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ม.อุบลราชธานี โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2561 11.39 น. อ่าน 59