ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 10.24 น. อ่าน 28
ประกาศผลสอบ ห้องเรียน SME ม.1 และ ม.4 โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 11 มีนาคม 2562 15.03 น. อ่าน 99
การจัดกิจกรรม Open House & Chumphonwit contest โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 16.39 น. อ่าน 108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(สร้างโดม) โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562 09.08 น. อ่าน 71
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(สร้างโดม) โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2562 15.41 น. อ่าน 92
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 07 สิงหาคม 2561 14.33 น. อ่าน 139
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 08 เมษายน 2561 19.28 น. อ่าน 150
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาธิป ตำปาน กับผลสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 03 เมษายน 2561 15.10 น. อ่าน 523
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561 โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 03 เมษายน 2561 14.36 น. อ่าน 6254
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 06 มีนาคม 2561 12.50 น. อ่าน 281