ประกาศผลสอบ ห้องเรียน SME ม.1 และ ม.4 โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 11 มีนาคม 2562 15.03 น. อ่าน 33
การจัดกิจกรรม Open House & Chumphonwit contest โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 16.39 น. อ่าน 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(สร้างโดม) โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562 09.08 น. อ่าน 39
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(สร้างโดม) โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2562 15.41 น. อ่าน 68
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 07 สิงหาคม 2561 14.33 น. อ่าน 117
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 08 เมษายน 2561 19.28 น. อ่าน 119
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาธิป ตำปาน กับผลสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 03 เมษายน 2561 15.10 น. อ่าน 418
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561 โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 03 เมษายน 2561 14.36 น. อ่าน 5613
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 06 มีนาคม 2561 12.50 น. อ่าน 224
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ เมื่อ 05 มีนาคม 2561 15.45 น. อ่าน 169