เรียนผู้ปกครอง เรื่อง การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 07.21 น. อ่าน 70
รับสมัครครูพี่เลี้ยงประจำห้องเรียนพิเศษ IEP โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 11 พฤษภาคม 2562 08.14 น. อ่าน 45
เลื่อนการประชุมผู้ปกครอง โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 08 พฤษภาคม 2562 08.36 น. อ่าน 92
การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน การเปิดภาคเรียน และ การประชุมผู้ปกครอง โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 06 พฤษภาคม 2562 08.09 น. อ่าน 130
เรียนผู้ปกครอง เรื่องแจ้งเลื่อนการจับฉลาก รายงานตัว และมอบตัว นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 08 มีนาคม 2562 14.22 น. อ่าน 344
ประกาศการรับนักเรียน (เพิ่มเติม) โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 16.58 น. อ่าน 227
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Intensive En โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2562 17.48 น. อ่าน 223
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถศึกษา โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 10.57 น. อ่าน 181
ประกาศโรงเรียนอนุบาบศรีประชานุกูล ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมิน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 04 ธันวาคม 2561 21.17 น. อ่าน 232
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างรายเดือนชั่วคราวในตำแหน่งพี่เลี้ยง โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561 06.40 น. อ่าน 220