ประกาศโรงเรียนอนุบาบศรีประชานุกูล ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมิน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 04 ธันวาคม 2561 21.17 น. อ่าน 181
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างรายเดือนชั่วคราวในตำแหน่งพี่เลี้ยง โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561 06.40 น. อ่าน 184
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย และครูสอนว่ายน้ำ ปีการศึกษา 2561 โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 30 เมษายน 2561 10.17 น. อ่าน 441
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบและรับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย และครูสอนว โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 26 เมษายน 2561 11.11 น. อ่าน 573
ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงและครูสอนว่ายน้ำ โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 22 เมษายน 2561 14.14 น. อ่าน 528
ทรูปลูกปัญญามอบสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 18 สิงหาคม 2559 14.48 น. อ่าน 234
ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เรื่อง ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นเจ้าหน โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 07 มีนาคม 2559 17.13 น. อ่าน 519
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีทรูปลูกปัญญา โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2559 09.44 น. อ่าน 338
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านวัดประเมินผลฯ โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 28 สิงหาคม 2558 12.56 น. อ่าน 310
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2558 โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 12 พฤษภาคม 2558 11.57 น. อ่าน 414