กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร อาสาพัฒนา วันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2563 [23 กรกฎาคม 2563 14.32 น.] อ่าน 5
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนละทายวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 และกิจกรรมสวดมนต์ไหว [23 กรกฎาคม 2563 13.35 น.] อ่าน 8
บรรยากาศในการการเปิดภาคเรียนที่1 /2563 วันที่ 1กรกฏาคม พ.ศ.2563 [10 กรกฎาคม 2563 18.16 น.] อ่าน 27
โครงการแก้ 0, ร, มส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 [29 มิถุนายน 2563 08.43 น.] อ่าน 36
กิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างวันที่8-9มิถุนายน2563 และวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนละท [18 มิถุนายน 2563 20.56 น.] อ่าน 45
วันรับมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 [18 มิถุนายน 2563 20.53 น.] อ่าน 38
กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา.. [16 กันยายน 2562 10.12 น.] อ่าน 78
ตำรวจประจำโรงเรียนละทายวิทยา เข้ามาให้ความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือ ดูแล นักเรียน [16 กันยายน 2562 10.02 น.] อ่าน 48
ละทายวิทยาร่วมบุญมหาสังฆทาน ณ วัดโพธิ์ศรีละทาย วันที่ 28 สิงหาคม 2562 โ [16 กันยายน 2562 09.49 น.] อ่าน 59
ยินดีต้อนรับคุณครูพัชราภรณ์ ศรีมา สู่รั้วฟ้าแดง ละทายวิทยา [16 กันยายน 2562 09.48 น.] อ่าน 34