โรงเรียนละทายวิทยาจัดการ แข่งขัน กีฬายกน้ำหนัก สพม. 28 เกมส์ โดย: ละทายวิทยา เมื่อ 06 กันยายน 2561 08.58 น. อ่าน 94
ร่วมให้กำลังใจ คุณครูยงยุทธ กิ่งวงษา เข้ารับการประเมินฯ ที่ห้องประชุมการเวก โดย: ละทายวิทยา เมื่อ 06 กันยายน 2561 08.57 น. อ่าน 34
ละทายวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ระดับสหวิทยาเขต โดย: ละทายวิทยา เมื่อ 06 กันยายน 2561 08.40 น. อ่าน 57
ระเบียบวา่ด้วยงานสารบรรณ 2526 โดย: ละทายวิทยา เมื่อ 24 สิงหาคม 2561 14.38 น. อ่าน 132
ระเบียบวา่ด้วยงานสารบรรณ โดย: ละทายวิทยา เมื่อ 24 สิงหาคม 2561 14.34 น. อ่าน 109
ร่วมรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการเล่นทายผลพนันฟุตบอล โดย: ละทายวิทยา เมื่อ 20 มิถุนายน 2561 10.06 น. อ่าน 71
จกรรมการประกวดร้องเพลง รอบคัดเลือก โดย: ละทายวิทยา เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 13.58 น. อ่าน 54
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดย: ละทายวิทยา เมื่อ 01 มิถุนายน 2561 12.52 น. อ่าน 88
กิจกรรม Sport Hero Camp โดย: ละทายวิทยา เมื่อ 20 พฤษภาคม 2561 12.37 น. อ่าน 79
ผู้อำนวยการชูพงศ์ บรรทะโก เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา โดย: ละทายวิทยา เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 13.56 น. อ่าน 100