โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 17 มีนาคม 2562 09.37 น. อ่าน 32
บริการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561 13.51 น. อ่าน 48
การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 18.32 น. อ่าน 23
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง และคณะ เข้าเยี่ยมชมการจัดการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 18.31 น. อ่าน 32
การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๑ โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 18.24 น. อ่าน 23
ปฎิทินวิชาการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 18.17 น. อ่าน 28
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 18.13 น. อ่าน 19
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา,ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านเม็กใหญ่ เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 18.04 น. อ่าน 26