ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย: บ้านป่าเลา เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 13.37 น. อ่าน 24
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย: บ้านป่าเลา เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2561 21.16 น. อ่าน 83
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดย: บ้านป่าเลา เมื่อ 04 สิงหาคม 2559 23.20 น. อ่าน 68