วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เข้าร่วม ประชุมสัญจรระดับตำบล [22 ตุลาคม 2563 09.49 น.] อ่าน 12
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนปทุมพิทยาคม มอบเงินนักเรียนยากจนพิเศษ [22 ตุลาคม 2563 08.42 น.] อ่าน 17
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 โรงเรียนปทุมพิทยาคมจะไปทอดกฐิน [16 ตุลาคม 2563 09.12 น.] อ่าน 36
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปทุมพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล [15 ตุลาคม 2563 17.08 น.] อ่าน 37
NEW RUNNING DAY!!! (running)(running)(running) [09 ตุลาคม 2563 08.32 น.] อ่าน 30