ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 04 เมษายน 2561 11.28 น. อ่าน 186
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 04 เมษายน 2561 11.24 น. อ่าน 222
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนนากระแซงศึกษา โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 03 เมษายน 2560 17.12 น. อ่าน 510
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 03 เมษายน 2560 17.11 น. อ่าน 123
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 03 เมษายน 2560 16.32 น. อ่าน 688
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 16 กันยายน 2558 19.22 น. อ่าน 352
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 01 กันยายน 2558 19.35 น. อ่าน 262