ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 04 เมษายน 2561 11.28 น. อ่าน 178
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 04 เมษายน 2561 11.24 น. อ่าน 215
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนนากระแซงศึกษา โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 03 เมษายน 2560 17.12 น. อ่าน 499
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 03 เมษายน 2560 17.11 น. อ่าน 112
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 03 เมษายน 2560 16.32 น. อ่าน 683
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 16 กันยายน 2558 19.22 น. อ่าน 346
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย: นากระแซงศึกษา เมื่อ 01 กันยายน 2558 19.35 น. อ่าน 254