คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนน โดย: บ้านโนนเมือง เมื่อ 13 มีนาคม 2560 11.22 น. อ่าน 88
โรงเรียนบ้านโนนเมือง ปีการศึกษา 2560 พัฒนา ศรร. เป็น โดย: บ้านโนนเมือง เมื่อ 05 มีนาคม 2560 16.49 น. อ่าน 97
โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส(ศรร.) โรงเรียนบ้านโนนเมือง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย: บ้านโนนเมือง เมื่อ 21 สิงหาคม 2559 08.31 น. อ่าน 133
ธกส.สาขาอำเภอหัวตะพาน สนับสนุนงบประมาณ ศรร. โรงเรียนบ้านโนนเมือง จำนวน 10,000 บาท โดย: บ้านโนนเมือง เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 17.29 น. อ่าน 187