เอกสารหลักฐานทางการศึกษาและตัวอย่างหนังสือราชการ [27 พฤศจิกายน 2563 10.53 น.] อ่าน 9
ปฏิทินการรับนักเรียน [23 พฤศจิกายน 2563 13.01 น.] อ่าน 10
โหลดแบบ ปร 456 [20 พฤศจิกายน 2563 21.45 น.] อ่าน 23
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย [11 พฤศจิกายน 2563 16.24 น.] อ่าน 19
ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่4 [10 พฤศจิกายน 2563 13.45 น.] อ่าน 16
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ [06 พฤศจิกายน 2563 16.41 น.] อ่าน 14
ครูร่วมกับนักเรียนประดิษฐ์กระทง และอธิบายถึงความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง [30 ตุลาคม 2563 13.38 น.] อ่าน 10
กิจกรรมวันฮาโลวีน [30 ตุลาคม 2563 13.05 น.] อ่าน 4
โรงเรียนบ้านบึงกาฬจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สำรองและสามัญ ทุกวันพุธ [30 ตุลาคม 2563 02.25 น.] อ่าน 25
มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ภาคเรียนที่ ๑ [28 ตุลาคม 2563 10.41 น.] อ่าน 15