กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ [24 สิงหาคม 2563 11.15 น.] อ่าน 17
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2563 [21 สิงหาคม 2563 15.02 น.] อ่าน 17
ประกาศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิ [13 ตุลาคม 2562 09.33 น.] อ่าน 166
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [02 ตุลาคม 2562 15.56 น.] อ่าน 62
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่09/2562 [19 สิงหาคม 2562 19.09 น.] อ่าน 86
ข่าวประชาสัมพันธ์ [19 สิงหาคม 2562 15.51 น.] อ่าน 17
ประกาศวันหยุด [11 กรกฎาคม 2562 11.16 น.] อ่าน 184