วีดีทัศน์โรงเรียนยูงทองพิทยาคม [18 กันยายน 2563 23.18 น.] อ่าน 18
พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์"ยูงทองโดม" [08 กันยายน 2563 21.47 น.] อ่าน 7
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site [13 สิงหาคม 2563 15.33 น.] อ่าน 36
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 [28 เมษายน 2563 12.50 น.] อ่าน 62
การแข่งขันประกวด "นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย" ประจำปี 2563 [13 เมษายน 2563 10.58 น.] อ่าน 46
สรุปรายงานการดำเนินการใช้เงินรายได้สถานศึกษา [05 กันยายน 2562 09.36 น.] อ่าน 41
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [17 พฤศจิกายน 2561 16.24 น.] อ่าน 197
ประกาศโรงเรียนยูงทองพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรกา [16 พฤศจิกายน 2561 14.45 น.] อ่าน 247
ต้อนรับผู้อำนวยการ [13 มิถุนายน 2561 09.20 น.] อ่าน 155