ประกาศ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเซไลวิทยาคม [15 สิงหาคม 2563 18.07 น.] อ่าน 146
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท [10 สิงหาคม 2563 16.38 น.] อ่าน 293
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน [24 พฤษภาคม 2563 15.03 น.] อ่าน 62
แนะแนวการศึกษา [25 เมษายน 2562 15.29 น.] อ่าน 146
รับสมัครนักเรียน [01 กุมภาพันธ์ 2562 15.11 น.] อ่าน 145