จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ [03 สิงหาคม 2562 13.21 น.] อ่าน 41