รางวัลเกียรติยศ โดย: ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 11.02 น. อ่าน 7
ศิลปะหัตกรรม คั้งที่ 68 โดย: ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ เมื่อ 13 สิงหาคม 2562 19.24 น. อ่าน 16
งานศิลปะหัตกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 โดย: ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ เมื่อ 04 สิงหาคม 2562 09.31 น. อ่าน 27