ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 13.16 น. อ่าน 33
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2561 21.24 น. อ่าน 50
สถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2559 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 13 ธันวาคม 2560 07.50 น. อ่าน 115
รางวัล/ผลงานเชิงประจักษ์ ปีการศึกษา 2559 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 13 ธันวาคม 2560 06.07 น. อ่าน 48
เกียรติบัตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 13 ธันวาคม 2560 05.28 น. อ่าน 56
O-NET อันดับ 1 ปีการศึกษา 2559 ของ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 31 มีนาคม 2560 10.59 น. อ่าน 80