โล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561 จาก สกสค.จังหวัดมหาสารคาม โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 15 มกราคม 2562 14.38 น. อ่าน 24
รางวัล IQA AWARDS ประจำปี 2561 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 13 ธันวาคม 2561 21.27 น. อ่าน 99
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 13.16 น. อ่าน 49
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2561 21.24 น. อ่าน 61
สถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2559 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 13 ธันวาคม 2560 07.50 น. อ่าน 145
รางวัล/ผลงานเชิงประจักษ์ ปีการศึกษา 2559 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 13 ธันวาคม 2560 06.07 น. อ่าน 55
เกียรติบัตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 13 ธันวาคม 2560 05.28 น. อ่าน 71
O-NET อันดับ 1 ปีการศึกษา 2559 ของ สพป.มหาสารคาม เขต 3 โดย: บ้านโชคชัย เมื่อ 31 มีนาคม 2560 10.59 น. อ่าน 84