ไหว้ครู๒๕๕๗ โดย: บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ เมื่อ 11 มิถุนายน 2557 14.15 น. อ่าน 100