โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข [13 สิงหาคม 2562 16.08 น.] อ่าน 23
1 มิ.ย.นี้ ฉีดวันซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ฟรีทั่วประเทศ [28 พฤษภาคม 2562 08.37 น.] อ่าน 30
ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษถึง 28 ก.พ.นี้ [24 มกราคม 2562 11.08 น.] อ่าน 32
ผลดี-ผลกระทบถ้าเลื่อนสอบ GAT/PAT มากำหนดเดิม [24 มกราคม 2562 11.05 น.] อ่าน 32
ธนาคารโลกแนะ สพฐ.ควบรวม ร.ร.เล็ก ลดจำนวน ร.ร.เหลือ 1.7 หมื่น จาก 3 หมื่นโรงช่วยเพิ่มคุณภาพการศึกษา [24 มกราคม 2562 11.00 น.] อ่าน 61