ชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับม.ปลาย คัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [14 ตุลาคม 2561 12.04 น.] อ่าน 114
ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นม.ต้น [14 ตุลาคม 2561 12.02 น.] อ่าน 183
รองชนะเลิศการแข่งขันซูโดกุระดับชั้นม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร [14 ตุลาคม 2561 11.57 น.] อ่าน 114
ชนะเลิศกับแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [14 ตุลาคม 2561 11.48 น.] อ่าน 215
รองชนะเลิศกับแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [14 ตุลาคม 2561 11.43 น.] อ่าน 60
รองชนะเลิศกับแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม [14 ตุลาคม 2561 11.39 น.] อ่าน 40
รองชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชิงแชมป์ประเทศไทย [16 กรกฎาคม 2561 08.48 น.] อ่าน 110
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลกีฬาประชาชนและเยาวชนครั้งที่ 14 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นอายุไม่เก [16 กรกฎาคม 2561 08.34 น.] อ่าน 93