ประกาศผลการรับนักเรียนโครงการ "เพชรสารภี 1"ม4-แยกแผนการเรียน [27 พฤศจิกายน 2563 09.26 น.] อ่าน 40
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักการภารโรง [26 พฤศจิกายน 2563 11.37 น.] อ่าน 16
ผลการรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [25 พฤศจิกายน 2563 11.02 น.] อ่าน 33
ผลการพิจารณาการรับสมัครนักเรียนโครงการ"เพชรสารภี"มัธยมศึกษาปีที่ 4 [25 พฤศจิกายน 2563 10.53 น.] อ่าน 26
นักเรียนที่ได้รับยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [07 พฤศจิกายน 2563 14.53 น.] อ่าน 64
ผลการพิจารณาการรับสมัครนักเรียนโครงการ “เพชรสารภี”ปี2564 [03 พฤศจิกายน 2563 10.52 น.] อ่าน 182
ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2563 [30 ตุลาคม 2563 18.04 น.] อ่าน 139
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ [30 ตุลาคม 2563 09.42 น.] อ่าน 35
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ [27 ตุลาคม 2563 16.21 น.] อ่าน 50
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ [07 ตุลาคม 2563 11.43 น.] อ่าน 62