ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน [29 มิถุนายน 2563 14.49 น.] อ่าน 51
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชา เอก ภาษาจีน [28 มิถุนายน 2563 14.15 น.] อ่าน 42
ผลการพิจารณาการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไปพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 [28 มิถุนายน 2563 14.07 น.] อ่าน 41
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 [21 มิถุนายน 2563 17.29 น.] อ่าน 86
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ภาษาจีน)เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา [18 มิถุนายน 2563 21.45 น.] อ่าน 46
ผลการรับมอบตัวนักเรียนรอบ สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563 [12 มิถุนายน 2563 19.15 น.] อ่าน 94
การจัดชั้นเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 [09 มิถุนายน 2563 21.51 น.] อ่าน 109
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป [18 พฤษภาคม 2563 17.27 น.] อ่าน 121
เรื่อง ผลการพิจารณาการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไปม.4 [18 พฤษภาคม 2563 14.59 น.] อ่าน 101
ผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสพฐ.) [15 พฤษภาคม 2563 16.03 น.] อ่าน 194