ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบรอบชิงทุนความเป็นเลิศทางวิชาการปี2564 [18 กุมภาพันธ์ 2564 12.19 น.] อ่าน 34
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเรียน (รอบชิงทุนความเป็นเลิศทางวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2564 [01 กุมภาพันธ์ 2564 11.48 น.] อ่าน 72
ประกาศเปิดเรียนวันที่25มกราคม2564 [22 มกราคม 2564 18.22 น.] อ่าน 26
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน [14 มกราคม 2564 18.23 น.] อ่าน 60
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสารภีพิทยาคม [13 มกราคม 2564 13.14 น.] อ่าน 37
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน [12 มกราคม 2564 11.46 น.] อ่าน 86
ขยายเวลาการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ11 - 15 มกราคม พ.ศ. 2564 [08 มกราคม 2564 15.37 น.] อ่าน 42
ผลการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และออฟไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [07 มกราคม 2564 08.08 น.] อ่าน 50
ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสารภีพิทยาคม [05 มกราคม 2564 18.14 น.] อ่าน 118
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน [24 ธันวาคม 2563 14.51 น.] อ่าน 89