โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 30 มิถุนายน 2557 12.50 น. อ่าน 189
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนและไหว้ครูประจำปี 2557 โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 11 มิถุนายน 2557 09.07 น. อ่าน 179
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 30 พฤษภาคม 2557 23.30 น. อ่าน 202
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 30 พฤษภาคม 2557 23.23 น. อ่าน 166
การจัดงานวันครูประจำปี 2557 ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ออน โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 14 มกราคม 2557 08.32 น. อ่าน 282
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2556 โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 14 มกราคม 2557 08.30 น. อ่าน 203