โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 30 มิถุนายน 2557 12.50 น. อ่าน 154
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนและไหว้ครูประจำปี 2557 โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 11 มิถุนายน 2557 09.07 น. อ่าน 130
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 30 พฤษภาคม 2557 23.30 น. อ่าน 149
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 30 พฤษภาคม 2557 23.23 น. อ่าน 115
การจัดงานวันครูประจำปี 2557 ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ออน โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 14 มกราคม 2557 08.32 น. อ่าน 222
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2556 โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 14 มกราคม 2557 08.30 น. อ่าน 163