โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 30 มิถุนายน 2557 12.50 น. อ่าน 168
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนและไหว้ครูประจำปี 2557 โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 11 มิถุนายน 2557 09.07 น. อ่าน 148
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 30 พฤษภาคม 2557 23.30 น. อ่าน 185
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 30 พฤษภาคม 2557 23.23 น. อ่าน 140
การจัดงานวันครูประจำปี 2557 ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ออน โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 14 มกราคม 2557 08.32 น. อ่าน 250
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2556 โดย: แม่ออนวิทยาลัย เมื่อ 14 มกราคม 2557 08.30 น. อ่าน 188