รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 [04 มีนาคม 2563 15.00 น.] อ่าน 6
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะและโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2563 ระดับจั [27 กุมภาพันธ์ 2563 11.49 น.] อ่าน 24
ประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับ ภาค ประจำปีการศึกษา 2562 [17 มกราคม 2563 09.16 น.] อ่าน 46
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 [07 มกราคม 2563 18.27 น.] อ่าน 47
ต้อนรับครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ [06 ธันวาคม 2562 15.14 น.] อ่าน 67
ต้อนรับคณะกรรการการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐ [12 พฤศจิกายน 2562 15.14 น.] อ่าน 59
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ปฏิบัติห [01 ตุลาคม 2562 14.51 น.] อ่าน 49
ผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 62 [03 กันยายน 2562 11.37 น.] อ่าน 38
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก [26 ธันวาคม 2559 13.22 น.] อ่าน 306
ผลงานที่ภาคภูมิใจ [16 พฤศจิกายน 2559 12.34 น.] อ่าน 183