สรุปผลการอนุมัติงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1-4 โดย: ป่าซาง เมื่อ 28 กันยายน 2560 04.09 น. อ่าน 39
VTR แนะนำโรงเรียนป่าซาง ปีการศึกษา 2559 โดย: ป่าซาง เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.25 น. อ่าน 126
จุลสารซางคำสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดย: ป่าซาง เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.53 น. อ่าน 116
MV เพลง สนโศก โรงเรียนป่าซาง โดย: ป่าซาง เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.52 น. อ่าน 67
VTRเกษียณอายุราชการ 2559 โรงเรียนป่าซาง โดย: ป่าซาง เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.50 น. อ่าน 88
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม" เรื่อง..."ครูอา โดย: ป่าซาง เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.33 น. อ่าน 121
โรงเรียนป่าซางรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง โดย: ป่าซาง เมื่อ 01 กรกฎาคม 2559 11.41 น. อ่าน 419
โรงเรียนป่าซางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย: ป่าซาง เมื่อ 25 มิถุนายน 2559 13.34 น. อ่าน 340