เชิญร่วมงาน เดิน-วิ่งในงาน น้ำดิบวิทยาคม มินิมาราธอน 2019 ครั้งที่ 1 Run for NDK 1st 2019 โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 10.47 น. อ่าน 811
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 05 เมษายน 2561 11.12 น. อ่าน 265
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 19 มีนาคม 2561 10.06 น. อ่าน 542
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 11.16 น. อ่าน 279
ตอบแบบสอบถามการอบรม PLC โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 10 มิถุนายน 2560 10.42 น. อ่าน 2084
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 23 มีนาคม 2560 14.49 น. อ่าน 1026
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2560 15.32 น. อ่าน 323
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 10 มกราคม 2560 09.47 น. อ่าน 307
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูเกษตร) โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 10 มกราคม 2560 09.47 น. อ่าน 189