ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 05 เมษายน 2561 11.12 น. อ่าน 194
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 19 มีนาคม 2561 10.06 น. อ่าน 495
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 11.16 น. อ่าน 237
ตอบแบบสอบถามการอบรม PLC โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 10 มิถุนายน 2560 10.42 น. อ่าน 1819
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 23 มีนาคม 2560 14.49 น. อ่าน 914
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2560 15.32 น. อ่าน 306
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 10 มกราคม 2560 09.47 น. อ่าน 286
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูเกษตร) โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 10 มกราคม 2560 09.47 น. อ่าน 160