ประกาศผลการคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [21 กรกฎาคม 2563 13.41 น.] อ่าน 55
ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ [15 กรกฎาคม 2563 15.58 น.] อ่าน 90
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น [10 กรกฎาคม 2563 15.57 น.] อ่าน 34
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร [10 กรกฎาคม 2563 15.54 น.] อ่าน 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร [08 กรกฎาคม 2563 17.48 น.] อ่าน 64
ประกาศเรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [01 กรกฎาคม 2563 17.57 น.] อ่าน 24
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนกาญจนาภิเษก แบบ ๒๑๖ ล. [03 มีนาคม 2563 14.02 น.] อ่าน 81
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย [01 ตุลาคม 2562 15.07 น.] อ่าน 141
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย [24 กันยายน 2562 11.08 น.] อ่าน 78
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาไทยและนักการภารโรง [06 กันยายน 2562 14.02 น.] อ่าน 243