รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร [23 มิถุนายน 2563 09.19 น.] อ่าน 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรี [04 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น.] อ่าน 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะพร้อมน้ำมันนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับช [25 ธันวาคม 2562 00.42 น.] อ่าน 74
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่น [13 กุมภาพันธ์ 2562 16.03 น.] อ่าน 99
แจ้งกำหนดการปิด-เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [05 ตุลาคม 2561 09.07 น.] อ่าน 123
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปี 2561 [01 กุมภาพันธ์ 2561 10.40 น.] อ่าน 880
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 [23 กุมภาพันธ์ 2559 09.59 น.] อ่าน 391
วันเปิดภาคเรียน [25 ตุลาคม 2558 11.58 น.] อ่าน 198
ร่วมงานมุทิตาจิต [11 กันยายน 2558 07.16 น.] อ่าน 347
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน [05 กุมภาพันธ์ 2558 12.26 น.] อ่าน 744