ตารางสอบ ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีทึ่ 6 [31 กรกฎาคม 2563 12.50 น.] อ่าน 39
งานเดิน-วิ่ง "เมืองมายวิทยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 3" [25 กรกฎาคม 2562 15.04 น.] อ่าน 285
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียนเมืองมายวิทยา [19 พฤศจิกายน 2561 11.26 น.] อ่าน 147
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว [13 พฤศจิกายน 2561 12.56 น.] อ่าน 128
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [05 ตุลาคม 2559 11.31 น.] อ่าน 274
ศึกษาดูงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) [25 สิงหาคม 2559 11.13 น.] อ่าน 312
คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับโรงเรียนเมืองมายวิทยา [21 กรกฎาคม 2558 08.53 น.] อ่าน 237
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ [11 มีนาคม 2558 10.56 น.] อ่าน 564
แบบฟอร์มรายงานSAR57 [11 มีนาคม 2558 10.39 น.] อ่าน 1093