การสวดมนต์ยาวทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ โดย: บ้านซาวหลวง เมื่อ 13 มิถุนายน 2557 20.15 น. อ่าน 397
พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ บริจาดเงินปรับปรุงสนามโรงเรียนบ้านซาวหลวง โดย: บ้านซาวหลวง เมื่อ 09 มิถุนายน 2557 13.16 น. อ่าน 426
ร้านกิติชัยพาณิชย์มอบสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับโรงเรียน โดย: บ้านซาวหลวง เมื่อ 09 มิถุนายน 2557 12.36 น. อ่าน 604
โรงเรียนบ้านซาวหลวงรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม โดย: บ้านซาวหลวง เมื่อ 29 พฤษภาคม 2557 14.28 น. อ่าน 217