ขอขอบคุณ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคยางรถยนต์เก่า โดย: บ้านดอนหล่ายทุ่ง เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 13.56 น. อ่าน 26