ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เมื่อ 17 พฤษภาคม 2562 08.18 น. อ่าน 9
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เมื่อ 18 มีนาคม 2562 14.44 น. อ่าน 58
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 10.19 น. อ่าน 42
แจ้งการเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๑ โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 15.31 น. อ่าน 34
ใบรับสมัครเรียน โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.39 น. อ่าน 102
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.36 น. อ่าน 98
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.33 น. อ่าน 1096
ประกาศโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เมื่อ 05 มกราคม 2561 10.07 น. อ่าน 87