แจ้งการเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๑ โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เมื่อ 18 ตุลาคม 2561 15.31 น. อ่าน 26
ใบรับสมัครเรียน โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.39 น. อ่าน 92
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.36 น. อ่าน 90
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.33 น. อ่าน 302
ประกาศโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เมื่อ 05 มกราคม 2561 10.07 น. อ่าน 76